Nasza historia
Program
Aktualności
Galeria
Kontakt
 STATUT PRZEDSZKOLA

 REGULAMIN PRZEDSZKOLA
Program pracy dydaktycznej Przedszkola


 RYTMIKA

kształtuje osobowość dziecka, aktywizuje ciało, wyzwala ekspresję ruchową, pomaga kontrolować i wyrażać emocje, wpływa na rozwój mowy i umiejętność koncentracji

 GIMNASTYKA KOREKCYJNA

wzmacnia mięśnie, uelastycznia ciało, kształtuje równowagę i koordynację, zaspokaja potrzebę ruchu

 PLASTYKA

rozwija wyobraźnię, kształtuje wrażliwość i poczucie estetyki, skłania do samodzielnego myślenia i działania, redukuje napięcie emocjonalne, trenuje motorykę i umiejętność koncentracji

 BALET

aktywizuje ciało,rozwija pamięć ruchową i wyobraźnię przestrzenną, kształtuje poczucie estetyki, zaspokaja potrzebę ruchu, wzmacnia i uelastycznia mięśnie

 TANIEC NOWOCZESNY

wyzwala kreatywność, pomaga uwolnić emocje i napięcie, usprawnia, uczy współdziałania w grupie

 ĆWICZENIA NA BASENIE

wzmacniają mięśnie, rozwijają koordynację, zaspokajają potrzebę ruchu, odprężają, hartują

 KARATE

zaspokaja potrzebę ruchu, ćwiczy koordynację i koncentrację, wzmacnia mięśnie ciała

    Program pracy wychowawczo-dydaktycznej Przedszkola Niepublicznego "Pod Poziomką" jest zgodny z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2012r. poz.977 z późn. zmianiami).

    W naszej pracy stawiamy na naukę przez zabawę, doświadczenie, odkrywanie, tworzenie. Nauczyciele samodzielnie podejmują decyzję w sprawie poszerzenia treści wskazanych w podstawie programowej, mają swobodę stosowania takich metod nauczania, jakie uważają za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne. Wykorzystują m. in. metodę czynnościowego nauczania matematyki Edyty Gruszczyk Kolczyńskiej, metodę pedagogiki zabawy Klanzy, czy Metodę Dobrego Startu Marty Bogdanowicz.

    Z uwagi na to, że ważną rolę w rozwoju dziecka pełnią aktywności umuzykalniające oraz ruchowe, w naszym Przedszkolu stawiamy na regularne zajęcia na basenie, gimnastykę korekcyjną, rytmikę, taniec nowoczesny, karate oraz balet. Duży nacisk kładziemy też na działania plastyczne oraz wychowawcze, które instruktorzy realizują przy pomocy urozmaiconych technik i środków.

    Ważnym elementem dnia są zajęcia języka obcego, realizowane niemal wyłącznie w języku angielskim przy użyciu różnorakich rekwizytów oraz pomocy dydaktycznych.

    Nasze przedszkolaki biorą udział w wielu wycieczkach, warsztatach, zajęciach poza siedzibą Przedszkola. Od lat współpracujemy z warszawskimi teatrami, Muzeum Narodowym, Etnograficznym, Muzeum w Wilanowie, Zamkiem Królewskim, galeriami i innymi placówkami kulturalnymi, starając się poszerzać wiedzę i umiejętności dzieci, rozbudzać ich wrażliwość na otaczający świat.

    Dążymy do tego, by metody i działania Przedszkola służyły wszechstronnemu rozwojowi dziecka.